מאמרים

דר" פיקסו- מאמר בעיתון הארץ על תרפיה באומנות בבית חולים.

התפתחות ציורי ילדים- תקציר הרצאה..

שיפור התקשורת האמפטית בין הורים וילדים-תקציר הרצאה.

מחתול רחוב ללוחם נינג'ה- תאור מקרה של טיפול בילד פנימיה.

תרפיה בפיסול סביבתי עם קבוצת נוער-תאור תהליך העבודה והדינמיקה הקבוצתית

פסיכולוגיה עברית - מקורות אינטרנט לפסיכולוגים.