תרפיה בפיסול סביבתי

הפיסול הסביבתי הינו תחום יצירה ייחודי קבוצתי.
שמטרתו לחזק את קשרים בין אישיים , לטפל בבעיות רגשיות או לתרום לקהילה. הפיסול היינו מדיום בעל עוצמה משמעותית, המאפשרת למגוון אוכלוסיות להתחבר אל כוחות קונסטרוקטיביים וההנאה שביצירה המשותפת.
הפעילות נעשית על-ידי שימוש בחומרים ממוחזרים וחומרי בנין.
הפסל מתחיל בשלד ברזל הרוקם "עור וגידים" (=לבנים ובטון)עד שהופך לדמות יציבה, גוף מרחבי, תלת-ממדי בעל עוצמה.
הפסל נבנה בסביבה החיצונית, בקהילה ונשאר בנוכחותו המרשימה גם לאחר סיומו, התוצר נותן למשתתפים תחושת העצמה אישית, גאווה וכוחות התמודדות עם אתגרים.
במהלך היצירה נוצרת דינאמיקה קבוצתית והאינטראקציה חברתית. לפי הצורכים מעבדים את התכנים העולים במהלך הפעילות ולומדים על הקשיים בפעילות הצוות וכיצד לשפר את התקשורת הבין אישית.

פרויקטים אפשריים:

פרויקט טיפולי -בנית פסל סביבתי עם אוכלוסיה בעלת קשיים רגשיים או נפשיים, בדגש טיפולי ושיקומי לפי צרכיהם (למשל: חולי נפש,טראומות מפיגועים, נוער בסיכון או מכורים לסמים...).

תרומה לקהילה - קבוצה מתוך ארגון מבוסס מתנדבת להקים פסל סביבתי בשכונת מצוקה במשותף עם האוכלוסייה המקומית.

גיבוש צוות - קבוצה מתוך ארגון או קהילה מתכננת ומבצעת פרויקט בדגש על דינאמיקה אישית וקבוצתית במטרה לחזק את עבודת הצוות והתקשורת הבין אישית.

הורים וילדים - קבוצה של הורים וילדיהם הבונים פסל סביבתי מתוך מטרה ליהנות, ללמוד זה על זה ולחזק את התקשורת והקשר המשפחתי.

פרויקט בני/בנות מצווה - עבודה עם המתבגרים על משמעות להיות בוגר דרך הפיסול הסביבתי ,(אחריות , עמידה במחויבות ולוח זמנים,שיפור מיומנויות חברתיות, אסרטיבית,מנהיגות...).

פסל הנמר

פסל הזוג

דרקון בגן ילדים

פסל הסוס

ספסל לזכר חבר